Pair of Vintage Old School Fru
Aavtar treo nick
Tính năng là treo nick cho ai trong tù và up level:
- Không có bất kỳ dấu hiệu nào để phát hiện nên treo rất an toàn.
-Hiện tại test trên pc rất tốt, còn trên điện thoại thì có 1 số dòng phải bật đèn màn hình mới treo được.
[Avatar 186 treo]
[Avatar186 treo mod key]